O nás

"Přesvědčíme svou přítomností"
Emiret
JSME
  • tvůrci a průkopníci oboru Osobnostní Poradenství 
  • osobnostní poradci
  • průvodci procesem rozvoje osobnosti a specialisté na zpracování emocí
NÁŠ ZÁJEM
Je prosadit Osobnostní poradenství ve firmách.
Je podílet se na budování vnitřně vyrovnaných a silných osobností ve vůdčích pozicích.
Je pracovat s firmou jako s individualitou a přispívat k její stabilitě a prosperitě.

OBLAST PŮSOBENÍ
Péče o lidské zdroje.
Péče o duševní kondici, posilování vnitřní rovnováhy a kultivace osobnostních kvalit.
Osobnostní poradenství ve firmě nastoluje soulad mezi člověkem a systémem.

NÁŠ STYL
Zpracování nepřiměřených emocí a podpora změny postoje k situacím.
Nastolení rovnováhy do firemní struktury obnovením zdravé, jasné a plynoucí komunikace na všech úrovních.

NÁŠ VLIV
Máme vliv na to, aby se lidé měli lépe.
Máme vliv na zlepšení profesního i osobního života.
Máme vliv na firemní kulturu – na kvalitu vztahů a na emoce s nimi spojené.
Máme vliv na zefektivnění procesů ve firmě - vedení, řízení, rozhodování, obchodování, vedení a personální oblasti. 

NÁŠ CÍL
Využívat své profesní i životní zkušenosti ke zlepšení kvality života.
Přispívat ke zdravým firmám. Jen spokojený a vyrovnaný člověk utváří zdravou a prosperující firmu.

VAŠE PŘÍNOSY
Ekonomická prosperita, spokojenost zaměstnanců a kvalitní firemní kultura.
Vyjasnění, nadhled, souvislosti - lepší podmínky pro změnu myšlení, jednání, chování a rozhodování.
Obnovená rovnováha do narušené výkonnosti, profesionality, vztahů a celkové spokojenosti.
Efektivita v rozhodování, řízení, vedení, obchodování a personální oblasti.