Praktické výsledky

„Událost samotná není tak důležitá jako to, jak na ni budeme reagovat". 
 I-ťing.

Systém Osobnostního poradenství se podílí na změně mentálních vzorců, emocionálních smluv, stereotypního jednání a chování člověka.

Klienti, kteří spolupracovali s Emiret s.r.o., vyjádřili nejvýraznější přínosy, které se projevují jak v jejich profesním, tak i osobním životě. 

Souhrn pozitivních praktických výsledků, u všech mnohonásobně překročil očekávánípřesto, že byly různých kvalit a intenzity, 


Co přinesly naše služby klientům:
  • Zvýšenou schopnost vyrovnávat se s krizí, na základě vyšší schopnosti nalézat řešení.
  • Lepší rozhodování založené na vyšší sebedůvěře.
  • Lepší vztahy s podřízenými díky lepší empatii a rozhodnosti.
  • Méně porad, lepší realizace rozhodnutí díky vyšší schopnosti pozorně naslouchat, přesněji komunikovat a díky koncentraci na podstatné.
  • Více tvořivosti díky většímu zájmu o prospěch celku, nalézání nových individuálních řešení.
  • Vysokou míra nadšení pro vlastní práci díky uvolněnosti a pozitivitě. Nadšení je prostoupeno veškerou činností.