Služby

"Největším bohatstvím, jakého se člověku může dostat, je sebedůvěra."
Buddha

Vůdčí osobnosti mají obrovský vliv na blaho svých zaměstnanců, který překračuje sféru zajištění pracovního místa a pravidelné mzdy. 
Klíčová je důvěra mezi vedením a zaměstnanci v obou směrech. Dává to prostor svobodně dělat dobře svou práci.

Lidé nejenže oceňují, že je jim poskytován výcvik dovedností nezbytných pro výkon jejich práce, ale zaznamenají i to, když se firma zajímá o úroveň stresu, kterému jsou vystaveni a o jejich celkové zdraví.

Naše služby směřují na zlepšování firemního klimatu, snižování stresu a obnovení rovnováhy systému.

Přístup je holistický a mnohoúrovňový. 

Služby obsahují:
Komplexní zpracování situace, jejíž součástí je podrobná analýza, redukce blokád, aktivace nových nastavení a návrh dalšího postupu.
Podle individuálních potřeb se volí nejvhodnější rozsah, četnost a způsoby práce, které se vzájemně podporují a doplňují.

Základní formy:
osobní konzultace - individuální vzdělávání, přímá a praktická práce s individuálními tématy 
vzdělávací programy - skupinové zpracování tématu v obecnějším kontextu  

Výsledky:

Ekonomická prosperita, spokojenost zaměstnanců a kvalitní firemní kultura.
Obnovená rovnováha do narušené výkonnosti, profesionality, vztahů a celkové spokojenosti.
Efektivita v rozhodování, řízení, vedení, obchodování a personální oblasti.