Náš tým


Mgr. Miroslava Šellová

Jsem majitelka vzdělávací a poradenské společnosti EMIRET s.r.o. od roku 2003.

Jsem metodička Osobnostního poradenství.

Jsem lektorka osobního rozvoje.

Jsem osobnostní poradce s vlastní Poradnou pro děti a rodiče od roku 1998.

Zaměřuji se na kultivaci osobnosti, individuální motivaci, harmonii a soulad.

Proč to dělám?
Protože mě to baví! Cítím v tom smysl. Zájem a péči o duševní kondici považuji za klíčovou v současné době.

Mám radost, že mohu svou činností přispívat k pozitivním změnám a ke zkvalitnění života.

Osobní stránky: www.mirkasellova.cz


Martin Šelle
Jsem osobnostní poradce s vlastní poradnou od roku 2010.

Jsem metodik Osobnostního poradenství.

Jsem lektor osobního rozvoje.

Zajímám se o člověka, jeho příběh, vztahy a prostředí kde se nachází. O celý jeho ekosystém s principy jeho fungování. Osobnost člověka je jeho vnitřním obsahem, který je základem jeho vyzařování, přitažlivosti a charakteru jeho jednání.

Ve svém kariérním působení jsem prošel postupně různými firmami a mnoha profesemi. To mi umožnilo setkávat se lidmi v mnoha oborech, situacích a okolnostech a získávat ojedinělý pohled na jejich různorodé reakce a fungování.

Prošel jsem si dlouhodobým sebezkušenostním rozvojem a učením při řešení vlastních osobních, vztahových, pracovních i rodinných situací.

Nyní je mým hlavním zájmem růst a vývoj člověka. Vnitřní stabilita, sebedůvěra a síla mu umožňuje žít plný a aktivní jak osobní tak i profesní život. K tomuto cíli napomáhám každému, kdo potřebuje informaci, inspiraci či odbornou pomoc.

Osobní stránky: www.martinselle.cz