Úvod

EMIRET s.r.o. je specialista v oboru OSOBNOSTNÍ PORADENSTVÍ.

Osobnostní poradenství je obor, který pracuje s emocemi a obnovuje rovnováhu systému.
Naše pozornost patří vůdčím, vedoucím a řídícím pracovníkům firem. 

Naše poslání:
"Budeme pomáhat lidem prožívat plnější životy - jak prostřednictvím služeb, jež poskytujeme, tak i díky vlivu, který máme na svět kolem nás."

V oblasti podnikání má Osobnostní poradenství zásadní vliv na několik oblastí:
 1. osobnosti vedoucích a řídících pracovníků - vliv na kvalitu rozhodnutí
  Mají-li vůdčí osobnosti zvýšit kvalitu svých rozhodnutí, musí nejdříve zdokonalit svou mysl - zbavovat ji negativity a strnulosti.
  Když dokážete umět vidět ŠKODY, které mohou vzejít z negativních myšlenek a emocí, většina lidí UZNÁ HODNOTU toho, že je dokážete mít pod kontrolou.
 2. kvalita komunikace uvnitř firmy - firemní kultura
  Komunikace oproštěna od negativity ustrnulých vzorců myšlení a jednání, přirozeně přináší jasnost, přímočarost a konstruktivnost.
 3. produktivita
  Firma, která nemá šťastné zaměstnance, zákazníky a akcionáře, nakonec zahyne. Firma je tvořena rozsáhlou sítí VZTAHŮ ve vzájemné závislosti, které přesahují osobní i firemní hranice a mají celospolečenský dopad. Negativita myšlení a emocí má destruktivní vliv na procesy ve vztazích, které brzdí produktivitu a výkonnost.
 4. schopnost přizpůsobení se změnám
  Jedním z největších úkolů dnešní společnosti je, jak udržet krok s neustále se zvyšujícím tempem ZMĚN.
  Vůdčí osobnost má schopnost přijmout rozhodnutí pro přizpůsobení se změnám POUZE pokud je prosta negativních emocí a myšlenek. V opačném případě těmto změnám ODOLÁVÁ, brzdí přirozený vývoj a škodí.